ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดอนบม ปรัชญา : เรียนดี มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน คำขวัญ : วินัยดี มีคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 มีนาคม 2560 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 , และเปิดประตูสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ขอ 04 มี.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 09 ม.ค. 60
11 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับค่าชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน 01 พ.ค. 59
1 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ ป.6 , ม.3 และ เปิดประตูสู่ชุมชนของโรงเรียนบ้านดอนบม 28 ก.พ. 59
27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบของ สทศ. 22 ก.พ. 59
27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบของ สทศ. 22 ก.พ. 59
27-29 สิงหาคม 2558 : คณะครูกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี 11 ส.ค. 58
13 พ.ย.57 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมต้น ร.รขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 9 13 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูสุมาลี เที่ยงภักดิ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2557 22 ก.ย. 57
เปิดเรียน ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 14 พ.ค. 57
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ