ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดอนบม ปรัชญา : เรียนดี มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน คำขวัญ : วินัยดี มีคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1 07 พ.ค. 61
เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 06 เม.ย. 61
อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561: ประชุมผู้ปกครอง : รับเงินค่าชุดนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน 06 เม.ย. 61
8 มีนาคม 2560 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 , และเปิดประตูสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 04 มี.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 09 ม.ค. 60
11 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับค่าชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน 01 พ.ค. 59
1 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ ป.6 , ม.3 และ เปิดประตูสู่ชุมชนของโรงเรียนบ้านดอนบม 28 ก.พ. 59
27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบของ สทศ. 22 ก.พ. 59
27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบของ สทศ. 22 ก.พ. 59
27-29 สิงหาคม 2558 : คณะครูกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี 11 ส.ค. 58
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
            เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคอีสานตอนบน
เครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู