ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนบ้านดอนบม  คือ  น้ำเงิน - เหลือง