ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดอนบม

ประพันธ์โดย อาจารย์สุมาลี เที่่ยงภักดิ์

ถิ่นนี้คือเมืองเก่าลูกหลานเราพากันชื่นชม โรงเรียนบ้านดอนบมดุจดั่งพรหมเทพไท้ประทาน น้ำเงินเหลืองแสงสว่างชี้นำทางให้เราชื่นบาน รุ่งเรืองวิชาการสมัครสมานน้ำใจถ้วนหน้า ปรัชญาเราล้ำเลิศคอยชูเชิดชักนำพึ่งพา มีวินัยใฝ่รู้วิชาสู้งานพาฟ้าสดใส สุขสราญเหลืองน้ำเงินจะก้าวเดินพร้อมพลันมั่นใจ เกียรติดอนบมเรืองวิไล สร้างสายใยถักทอก่อฝัน.
จะคงคุณความดีเป็นศักดิ์ศรีให้เรายึดมั่น ร่วมชุมชนสัมพันธ์ ตราบชีวันสร้างสรรค์เด็กไทย