ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 พ.ย.62:กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านดอนบม (อ่าน 108) 04 พ.ย. 62
1 พ.ย.62-31 มี.ค.63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 139) 15 ต.ค. 62
11-31 ตุลาคม 2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 141) 15 ต.ค. 62
20-21 พฤศจิกายน 2561 : เดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 541) 04 พ.ย. 61
16 พฤศจิกายน 2561 : แข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านดอนบม (อ่าน 574) 04 พ.ย. 61
8-9 พฤศจิกายน 2561 แข่งกีฬา สพฐ. กลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี (อ่าน 536) 04 พ.ย. 61
9-10 กันยายน 2561 : แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม 4 ลำน้ำชี ณ โรงเรียนบ้านดอนบม (อ่าน 619) 24 ส.ค. 61
เผยแพร่งานวิจัย:นางณภัค แสนสิมานนท์ : เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเร (อ่าน 727) 22 มิ.ย. 61
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1 (อ่าน 993) 07 พ.ค. 61
เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 751) 06 เม.ย. 61
อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561: ประชุมผู้ปกครอง : รับเงินค่าชุดนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 743) 06 เม.ย. 61
8 มีนาคม 2560 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 , และเปิดประตูสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (อ่าน 976) 04 มี.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 1117) 09 ม.ค. 60
11 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับค่าชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 899) 01 พ.ค. 59
1 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ ป.6 , ม.3 และ เปิดประตูสู่ชุมชนของโรงเรียนบ้านดอนบม (อ่าน 988) 28 ก.พ. 59
27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบของ สทศ. (อ่าน 2378) 22 ก.พ. 59
27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบของ สทศ. (อ่าน 2237) 22 ก.พ. 59
27-29 สิงหาคม 2558 : คณะครูกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี (อ่าน 1180) 11 ส.ค. 58
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านดอนบม 12 สิงหา มหาราชินี (อ่าน 1779) 10 ส.ค. 55
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ลงทะเบียนตรงรายชื่อศิษย์เก่า ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 1346) 28 มี.ค. 55
โควต้านักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น (อ่าน 1439) 28 มี.ค. 55
โควต้านักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (อ่าน 1665) 28 มี.ค. 55
โรงเรียนบ้านดอนบม โรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน (อ่าน 1577) 28 มี.ค. 55