ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ปี 2559 กิจกรรมวาดภาพ นักเรียนเรียนร่วม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนันต์ ผันบาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นักเรียนเรียนร่วม)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2559,20:47   อ่าน 591 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมต้น ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ที่ จ.หนองคาย-บึงกาฬ
ชื่อนักเรียน : น.ส.ปิยะฉัตร หลวงศรี และน.ส.เกวรินทร์ หล้าเขียว นร.ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2559,20:18   อ่าน 545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง วาดภาพ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนันต์ ผันบาง (นักเรียนเรียนร่วม)
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2559,15:51   อ่าน 528 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดงตลก ประเภททีม 5 คน
ชื่อนักเรียน : รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2559,15:48   อ่าน 549 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลประพฤติดี เนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก 22 พฤษภาคม 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริศักดิ์ รักอ่อน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2558,14:20   อ่าน 747 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลประพฤติดี เนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก 22 พฤษภาคม 2557
ชื่อนักเรียน : นางสาวจันทิมา ภูพานทอง
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2558,14:20   อ่าน 696 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 9 ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริศักดิ์ รักอ่อน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2558,14:12   อ่าน 724 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 กิจกรรม เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับมัธยมต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริศักดิ์ รักอ่อน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2558,14:10   อ่าน 836 ครั้ง