ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
ชื่ออาจารย์ : นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,22:03  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
ชื่ออาจารย์ : นางณภัค แสนสิมาสีนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,22:02  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
ชื่ออาจารย์ : นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,22:01  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอน E-book ม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตและเหรียญเงินระดับภาค ฯ ครั้งที่ 64
ชื่ออาจารย์ : นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,09:55  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอน E-book ม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตและเหรียญเงินระดับภาค ฯ ครั้งที่ 63
ชื่ออาจารย์ : นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2557,21:21  อ่าน 792 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2557,21:16  อ่าน 737 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
ชื่ออาจารย์ : นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2557,21:15  อ่าน 795 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2557,21:14  อ่าน 847 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2553
ชื่ออาจารย์ : นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2555,18:21  อ่าน 1086 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2553
ชื่ออาจารย์ : นางณภัค แสนสิมาสีนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2555,18:14  อ่าน 1243 ครั้ง
รายละเอียด..